Voorwaarden

 1. Kwaliteit staat bij bij2dehandje voorop, dit betekent dat wij beoordelen of uw kleding geschikt is om in onze collectie op te nemen.
  De ingebrachte kleding dient schoon, heel, gestreken en niet gedateerd te zijn. (dus niet ouder dan 2jaar)

 2. Ingebrachte kleding die niet voldoet aan deze eisen brengen wij direct naar een goed doel.
   
 3.  Bij2dehandje bepaalt de prijs. (evt in overleg) u ontvangt hiervan 50% (ex btw). Recht op uitbetaling vervalt na 1 maand.
   
 4. Uw ingebrachte kleding hangt geheel voor eigen risico, Bij2dehandje kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of beschadiging.
   
 5. Twee maal per jaar houdt Bij2dehandje schoon schip, dit houdt in dat uw kleding met korting wordt verkocht. Tijdens deze periode kunt u eventueel de kleding weer ophalen. doet u dit niet, dan wordt uw kleding aan een goed doel geschonken. (o.a. voedselbank Westland)

 6. Winterkleding kunt u inbrengen vanaf eerste 2 weken van juni(na deze periode alleen na telefonische afspraak).

 7. Zomerkleding kunt u inbrengen eerste 2 weken van januari (na deze periode alleen na telefonische afspraak).

 

 

Meer merken >